Siirry suoraan sisältöön
Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Laulun aika-tilaisuuksia 2022 - Tule mukaan!

Ajankohta: 11.5.2022 klo 14-16  Lue lisää

Laulun aika on tullut- vihko sisältää 66 laulua. Tilaukset liiton toimistosta

Laulun aika on tullut- lauluvihko sisältää 66 tuttua laulua. Vihko on kooltaan A5-kokoinen ja sisältää laulujen sanat sekä sointumerkit mahdolliselle säestäjälle.  Kokoelman kustantaja on Yhteiskustannus.  Lue lisää

Vuoden 2022 Hymymummo ja -pappa – Irma ja Antero Sala

Teksti ja kuvat: Päivi Kyyrö Julkaistu 7.2.2022 Lue lisää

Kaarina Makkonen, 94, on nähnyt mitä on kun sota tulee kotiovelle

Kaarina Makkonen on ehtinyt nähdä mitä on kun sota tulee kotiovelle. Vaikka ikää on jo kertynyt 94 vuotta, muisti pelaa täydellisesti. Kaarinalle pyhäkoulutyö ja laulaminen kuorossa on ollut tärkeä osa elämää. Lue lisää

Laulun aika Radio Deissä - kuuntele ajatuksia lauluista ja niiden taustoista

Julkaistu liiton sivuilla 15.2.2022 Lue lisää

Tue kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa ikäihmisten toimintaa

Haluamme kerätä varoja tukeaksemme ikäihmisten kuoro-, musiikki-, laulu ja lausuntatoimintaa eri puolilla Suomea. Toiminnassa ikäihmiset pääsevät kohtaamaan toisiaan ja saavat niin kokea merkityksellisyyttä muun muassa yhdessä laulamisen ja lausumisen kautta. Lue lisää

Terttu Laitinen kertoo kokemuksistaan Aitoon kotitalouskeskikoulussa 1964-1968

Julkaistu liiton kotisivuilla 17.5.2022 Teksti ja kuva: Terttu Laitinen Lue lisää

Varhaisnuoret isänmaan palvelijoina sodassa - Kuuntele muistoja sota-ajoilta

Talvisodan syttymisestä on kulunut yli 80 vuotta. Alta voit lukea kirjoituksia sotamuistoista. Sotamuistoja on julkaistu Kristelli-lehdessä 2017 ja lottia koskeva haastattelu Kristelli-lehdessä 2013. Lue lisää

Kuuntele ajatuksia vanhuudesta, unelmista ja ihastuksista

Kuuntele eri ikäisten ajatuksia vanhuudesta, unelmista ja ihastuksista Kristillisen Eläkeliiton Ystäväpysäkki-radio-ohjelmassa TÄSTÄ Lue lisää

EETU vaatii tehokkaita toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi

Tiedote. Julkaistu: 17.02.2022, 10:05
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

- EETU vaatii, että Suomeen on laadittava erityinen toimenpideohjelma eläkeläisköyhyyden poistamiseksi. Keskeinen osa ohjelmaa on oltava kansaneläkkeeseen tehtävät reilut tasokorotukset. Korotukset pelkästään takuueläkkeeseen eivät ratkaise eläkeläisköyhyyttämme. Ohjelmassa pienituloisten eläkeläisten asemaa on tarkasteltavana kokonaisuutena. On haettava aidosti vaikuttavia toimia heidän tilanteensa parantamiseksi. Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulon kannalta ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja saavutettavuus sekä hinta/maksutaso, toteaa EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

Verotuksen osalta on kaikissa verolinjauksissa erityisesti huomioitava se, että välillisten verojen korottaminen kohdistuu kaikkein kipeimmin pienituloisiin. Pienimmät eläketulot on säilytettävä verottomana myös tulevaisuudessa.

Eläketulon verotus ei saa olla ankarampaa

Palkansaajille annettavat veronkevennykset on toteutettava myös eläkkeensaajien kohdalla. Verottoman eläketulorajan jälkeen eläkkeensaajien verotus ei saa olla palkkatulon verotusta ankarampaa.

Eläke- ja palkkatulon verotuksen vertailussa on mielestämme luovuttava tulkinnasta, että palkansaajan työeläkevakuutusmaksu (TyELmaksu) olisi veroa. Vaatimustamme tukee muun muassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotto (PeVL 30/2005 vp), jonka mukaan mainittua maksua ei voida pitää verona.

EETU kannattaa ansioindeksin painoarvon nostamista työeläkeindeksissä nykyisestä 20 prosentista ja vastaavasti hintaindeksin painon vähentämistä nykyisestä 80 prosentista. Korostamme kuitenkin, että työeläkeindeksin muuttaminen ei saa vaarantaa työeläkkeittemme rahoitusta ja järjestelmän taloudellista kestävyyttä. Myös sukupolvien välinen solidaarisuus on otettava huomioon päätöksiä tehtäessä.

Kansalaisaloitteen esittämät keinot eivät ole ratkaisu eläkeläisköyhyyteen

Parasta aikaa käynnissä oleva kansalaisaloite vaatii eläkkeensaajille työeläkkeiden tasokorotusta ja verotuksen eriarvoisuuden korjaamista. Kuuden valtakunnallisen eläkeläisjärjestön yhteenliittymä Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry pitää valitettavana, että itsenäisiä järjestöjä yritetään painostamalla saada tehdyn kansalaisaloitteen taakse.

- Hallitus piti valitettavana sitä, että kansalaisaloitteen tekijät olivat ennen kokousta painostaneet EETUn jäsenjärjestöjä sillä, että mikäli EETU ei kannata aloitetta vastaavat he asiaan ”isoin sanankääntein julkisuudessa kysyen, että miksi EETU ei aloitetta tue”. Hallitus totesi, että EETU ja sen jäsenjärjestöt eivät olleet mukana valmistelemassa kansalaisaloitetta, jonka näkemyksiin ne eivät voi alla mainituin perustein sitoutua. Painostaminen ei ole oikea keino saavuttaa yhteistä näkemystä asiassa, puheenjohtaja Paassilta jatkaa.

EETUn hallitus käsitteli kansalaisaloitetta kokouksessaan 16.2.2022. Hallitus totesi, että aloitteen verotusosion osalta näkemyksemme ovat pitkälti yhteneväiset. Sen sijaan vaatimukseen työeläkkeiden tasokorotuksesta vain tiettyinä vuosina eläkkeelle jääneille EETU ei voi yhtyä, koska se on epäoikeudenmukainen tulevia eläkeläissukupolvia kohtaan, päättää EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

EETUn tarkemmat kannat sekä työeläkeindeksiin että verotukseen liittyen ovat kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

LIITE EETUn kannat sekä eläkeindeksiin että eläkkeensaajien verotukseen liittyen.

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöissä on lähes 300 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Liitteet

 

 

Siirry ajankohtaisten aiheiden linkkeihin.