Siirry suoraan sisältöön
Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Laulun aika-tilaisuuksia 2022 - Tule mukaan!

Ajankohta: 11.5.2022 klo 14-16  Lue lisää

Laulun aika on tullut- vihko sisältää 66 laulua. Tilaukset liiton toimistosta

Laulun aika on tullut- lauluvihko sisältää 66 tuttua laulua. Vihko on kooltaan A5-kokoinen ja sisältää laulujen sanat sekä sointumerkit mahdolliselle säestäjälle.  Kokoelman kustantaja on Yhteiskustannus.  Lue lisää

Vuoden 2022 Hymymummo ja -pappa – Irma ja Antero Sala

Teksti ja kuvat: Päivi Kyyrö Julkaistu 7.2.2022 Lue lisää

Kaarina Makkonen, 94, on nähnyt mitä on kun sota tulee kotiovelle

Kaarina Makkonen on ehtinyt nähdä mitä on kun sota tulee kotiovelle. Vaikka ikää on jo kertynyt 94 vuotta, muisti pelaa täydellisesti. Kaarinalle pyhäkoulutyö ja laulaminen kuorossa on ollut tärkeä osa elämää. Lue lisää

Laulun aika Radio Deissä - kuuntele ajatuksia lauluista ja niiden taustoista

Julkaistu liiton sivuilla 15.2.2022 Lue lisää

Tue kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa ikäihmisten toimintaa

Haluamme kerätä varoja tukeaksemme ikäihmisten kuoro-, musiikki-, laulu ja lausuntatoimintaa eri puolilla Suomea. Toiminnassa ikäihmiset pääsevät kohtaamaan toisiaan ja saavat niin kokea merkityksellisyyttä muun muassa yhdessä laulamisen ja lausumisen kautta. Lue lisää

Terttu Laitinen kertoo kokemuksistaan Aitoon kotitalouskeskikoulussa 1964-1968

Julkaistu liiton kotisivuilla 17.5.2022 Teksti ja kuva: Terttu Laitinen Lue lisää

Varhaisnuoret isänmaan palvelijoina sodassa - Kuuntele muistoja sota-ajoilta

Talvisodan syttymisestä on kulunut yli 80 vuotta. Alta voit lukea kirjoituksia sotamuistoista. Sotamuistoja on julkaistu Kristelli-lehdessä 2017 ja lottia koskeva haastattelu Kristelli-lehdessä 2013. Lue lisää

Kuuntele ajatuksia vanhuudesta, unelmista ja ihastuksista

Kuuntele eri ikäisten ajatuksia vanhuudesta, unelmista ja ihastuksista Kristillisen Eläkeliiton Ystäväpysäkki-radio-ohjelmassa TÄSTÄ Lue lisää

Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä

Tiedote. Julkaistu: 18.03.2022, 10:06
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä.

Laissa hyvinvointialueista (32 §) todetaan, että alueiden vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä. Hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen kohdalla jäseneksi on valittava vähintään yksi edustaja alueilla toimivista kuntien vanhusneuvostoista. Lain mukaan voidaan valita myös muita henkilöitä.

  • EETU vaatii, että alueellisten vanhusneuvostojen jäsenistöä on täydennettävä ensisijaisesti hyvinvointialueilla vaikuttavien keskeisten eläkejärjestöjen alueellisten yhteistoimielinten esittämistä henkilöistä. Näin varmistetaan, että vanhusneuvostoilla on yhteys hyvinvointialueiden ja niiden kuntien ikääntyneeseen väestöön, heitä edustaviin yhteisöihin ja niiden vapaehtoisuuteen perustuvaan erittäin monipuoliseen toimintaan. Siten taataan hyvinvointialueiden kehittämistyöhön aktiivisen ikääntyneen väestön osaaminen ja arjen tuntemus, toteaa EETUn puheenjohtaja Simo Paassilta.

Vanhusneuvostojen aktiivinen toiminta on keskeinen osa ikääntyneen väestön kuulluksi tulemista ja myötävaikuttamista siihen, että hyvinvointialueiden kasvavan eläkeläis- ja vanhusväestön erityistarpeet tulevat huomioiduksi. Alueellisten yhteistoimintaelinten aktiivit ovat oikeita henkilöitä edustamaan alueensa eläkeläisiä ja ikääntyneitä. He ovat yhdessä valmiita rakentavaan työskentelyyn vanhusneuvostoissa.

  • EETU ry vaatii vanhusneuvostoille todellista vaikutusvaltaa. Vanhusneuvostot tarvitsevat riittävät toimitilat, rahoituksen ja valmistelevan henkilökunnan. Vanhusneuvostojen kokoonpanossa on varmistettava tehokas, toimiva ja kattava yhteys kansalaisyhteiskuntaan ja hyvinvointialueen ikääntyneeseen väestöön. Luontevasti tämä toteutuu ottamalla niihin edustus alueella toimivista valtakunnallisista eläkeläisjärjestöistä. Myös kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ja asemaa on edelleen vahvistettava, sillä kuntien tehtävänä on ikäväestön kannalta tärkeä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksien turvaaminen ja vahvistaminen, puheenjohtaja Paassilta päättää.

Lisätietoja:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
puheenjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta, puh. 050 522 1201

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöissä on lähes 300 00 jäsentä. Jäsenjärjestöt ovat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry. Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. Vuoden 2022 puheenjohtajajärjestö on Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Siirry ajankohtaisten aiheiden linkkeihin.