Siirry suoraan sisältöön
Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Sodan opettamat, Tapani Romu - Kuuntele haastattelut

Tapani Romu on yksi heistä, jotka ovat nähneet sodan todellisuuden Suomessa. Hän oli vasta 6-vuotias, kun aikuisten puheet sodasta kantautuivat hänen korviinsa. Lue lisää

Hyvinvointia tukevia sivustoja: neuvoja ja vinkkejä eläkeläisen arkeen

Liikuntaohjeita www.voitas.fi Hyviä liikuntaohjeita, voima- ja tasapainoliikkeitä. Lue lisää

Tue kristilliseen arvomaailmaan pohjautuvaa ikäihmisten toimintaa
KRELLIn syyskokous ja -juhla pe 10.11.2023 Lappeenrannassa

KRELLIn syyskokous ja syysjuhla pidetään perjantaina 10.11.2023. Sammonlahden kirkossa,  Hietakallionkatu 7, 53850 LAPPEENRANTA. Lue lisää

Yhteystiedot ja piirihallitus

Puheenjohtajana toimii Salli Tiainen.

Pohjois-Savon piirihallitus vuonna 2022

Piirihallitukseen kuuluu  puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen (suluissa). Jäsenet ja varajäsenet ovat paikallisyhdistysten valitsemia keskuudestaan. 

 

Y h t e y s t i e d o t:

puheenjohtaja ja sihteeri
S a l l i  T i a i n e n
p. 040 8451456
salli.tiainen(at)netti.fi 

varapuheenjohtaja 
M e r j a   K a u p p i n e n                                                                     p.045-2725144                                                                                      kaupmer(at)gmail.com                                                               

rahastonhoitaja
A r j a  K o p o n e n 

p. 040-5798962
arjakoponen52(at)gmail.com

kotisivujen päivittäjä  
T u u l a   A i r a k s i n e n
p. 040-5840145

tuula.airaksinen(at)outlook.com                      

                

P i i r i h a l l i t u k s e n   j ä s e n e t ( suluissa varajäsenet)

Vuosille 2022-2023

Iisalmi           Kokkonen Anna-Maija (Laatikainen Kaisa)

Iisalmi           Kauppinen Merja          (Airaksinen Aune)

Karttula         Huttunen Raija             (Erkki Laitinen)

Leppävirta      Koponen Arja               (Pesonen Markku)

Leppävirta      Laitinen Mikko             (Kosunen Pirkko)

Vuosille 2023-2024     

Kuopio            Eskelinen Seija               (Heikkinen Eero)

Nilsiä               Hakkarainen Juhani        (Hakkarainen Alli)

Siirry katsomaan TÄSTÄ tietoa paikallisyhdistyksistä

 

 
 

Siirry ajankohtaisten aiheiden linkkeihin.