Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Kristelli - kirjoituksia eläkeläisten hyvinvoinnista

Kristelli on Kristillisen Eläkeliiton jäsenlehti. Lehdessä käsitellään eläkeläisiä koskettavia ajankohtaisia asioita. Lisäksi lehti sisältää liikuntaan, ... Lue lisää

Miesapua Lahden kristillisissä eläkeläisissä - KUUNTELE!

Ystäväpysäkillä 2019 keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tutustutaan krelliläisiin Lue lisää

Missä juhlitaan? Liiton juhlapaikat vuonna 2019

Kristillisen Eläkeliiton kevätjuhla ja vuosikokous pidetään Kouvolan seurakuntakeskuksessa perjantaina 26.4.2019. Ohjelma ja ilmoittautuminen Lue lisää

Turvallinen elämä on Kristillisen Eläkeliiton teema 2019

Kristillisen Eläkeliiton vuoden 2019 teemana on turvallinen elämä. Toivomme, että teema innostaa yhdistyksiä olemaan mukana kullekin sopivalla tavalla. Olemme ideoineet paikallisyhdistyksille mahdollisen toteutuksen. Tähän liittyvän materiaalin saa pyynnöstä liiton toimistolta. Lue lisää

Pienet eläkkeet ikääntyneiden suurin ongelma

TIEDOTE / EMBARGO Lue lisää

Tule järjestöpäiville 2019 innostumaan, virkistymään ja oppimaan uutta!

Järjestöpäivillä on luvassa kokemusten ja toimintamallien jakamista, ajankohtaista tietoa yhdistysasioista ja virkistymistä yhdessä. Lue lisää

Yhteystiedot ja piirihallitus

Puheenjohtajana toimii Eino Räsänen.

Sihteerin tehtäviä hoitaa Kirsti Siikarla.

Pohjois-Savon piirihallitus vuonna 2019

Piirihallitukseen kuuluu  puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen (suluissa). Jäsenet ja varajäsenet ovat paikallisyhdistysten valitsemia keskuudestaan. Kokousedustajien määrä lasketaan suhteessa kerholaisten määrään ja se on 1-5 hlöä.

Y h t e y s t i e d o t

Puheenjohtaja R ä s ä n e n  E i n o  Meijeritie 16, 71210 Tuusniemi                      p. 0500-671898,  eirasanen(at)gmail.com

sihteeri  K i r s t i  S i i k a r l a  Puistokatu 7B27, 70100 Kuopio                      p. 050-3228515, kirsti.siikarla(at)gmail.com

varapuheenjohtaja E r k k i  L a i t i n e n                                  Putkolantie 116, 72100 Karttula                                                                  p. 045-2765679,  eolaitinen(at)hotmail.fi                                                                                                                                                               Tiedotuksen yhteyshenkilö Tuula Airaksinen, Lusperinkuja 9,     73300 Nilsiä, p. 040-5840145, tuula.airaksinen(at)outlook.com                                       

P i i r i h a l l i t u k s e n   j ä s e n e t

Iisalmi    Rytkönen Hilkka  (Kauppinen Merja)

Iisalmi    Kokkonen Anna-Maija  (Vidgren Maija-Liisa)

Kaavi-Juankoski  Räsänen Maija (Räsänen Matti)

Karttula  Laitinen Erkki     (Tiihonen Kauko)

Kuopio    Flink Anna-Liisa  (Karhinen Eeva -Liisa)

Kuopio    Heikkinen Eero    (Ylkänen Maija)

Kuopio    Tiainen Salli         (Pastila Laura)

Leppävirta  Koponen Martti (Koponen Arja)

Nilsiä         Airaksinen Tuula (Iskanius Raija)

Siilinjärvi  Heiskanen Pekka (Tirkkonen Pentti)

Suonenjoki Kettunen Aino    (Laine Ismo)

Tuusniemi  Nordfors Heikki 

Varkaus      Tihinen Sakari   (Kuronen Aili)

Varkaus       Könönen Lea    (Partanen Helka)                                      

Siirry katsomaan TÄSTÄ tietoa paikallisyhdistyksistä