Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae
Vuosi vaihtuu ja on jälleen tilastoinnin aika - lomakkeet löydät tästä

Tarvittavat lomakkeet paikallisyhdistysten ja piirien toiminnan tilastointiin löydät TÄSTÄ . Paikallisyhdistykset käyttävät lomakkeita Krell Y1 alkava vuosi ja Krell Y2 mennyt vuosi. Lomakkeiden palautus tapahtuu oman piirin sihteerille. Lue lisää

Yhteystiedot ja piirihallitus

Puheenjohtajana toimii Eino Räsänen.

Pohjois-Savon piirihallitus vuonna 2020

Piirihallitukseen kuuluu  puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen (suluissa). Jäsenet ja varajäsenet ovat paikallisyhdistysten valitsemia keskuudestaan. Kokousedustajien määrä lasketaan suhteessa kerholaisten määrään ja se on 1-5 hlöä.

Y h t e y s t i e d o t:

puheenjohtaja R ä s ä n e n  E i n o                                                     Meijeritie 16, 71210 Tuusniemi                                                                      p. 0500-671898,  eirasanen(at)gmail.com

sihteerin tehtäviä hoitaa S a l l i  T i a i n e n                                         Rovastinkatu 24 A 4, 70600 Kuopio                                                          p. 040 8451456,  salli.tiainen(at)netti.fi                

varapuheenjohtaja E r k k i  L a i t i n e n                                  Putkolantie 116, 72100 Karttula                                                                  p. 045-2765679,  eolaitinen(at)hotmail.fi                                                                                                                                                               rahastonhoitaja A r j a  K o p o n e n                                                     Lammintauksentie 84, 79100 Leppävirta                                                p. 040-5798962, arjakoponen52(at)gmail.com

                                                                                                  tiedotuksen yhteyshenkilö Tuula Airaksinen                                   Lusperinkuja 9,   73300 Nilsiä                                                                      p. 040-5840145, tuula.airaksinen(at)outlook.com                                       

P i i r i h a l l i t u k s e n   j ä s e n e t ( suluissa varajäsenet)

Iisalmi        Kokkonen Anna-Maija (Rytkönen Hilkka)

Iisalmi        Kauppinen Merja          (Airaksinen Aune))

Kaavi-Juankoski  Räsänen Maija    (Julkunen Kaija)

Karttula      Laitinen Erkki              (Huttunen Raija)

Kuopio        Flink Anna-Liisa          (Karhinen Eeva-Liisa)

Kuopio        Heikkinen Eero            (Ylkänen Maija)

Kuopio        Tiainen Salli                 (Pastila Laura)

Leppävirta  Koponen Arja               (Laitinen Mikko)

Nilsiä           Airaksinen Tuula          (Iskanius Raija)

Siilinjärvi    Heiskanen Pekka         (Tirkkonen Pentti)

Suonenjoki  Kettunen Aino             (Laine Ismo)

Tuusniemi    Holopainen Timo  

Varkaus       Tihinen Sakari             (Kuronen Aili)

Varkaus       Könönen Lea               (Partanen Helka)                                      

Siirry katsomaan TÄSTÄ tietoa paikallisyhdistyksistä