Siirry suoraan sisältöön
Etusivu | Tietoa meistä | Yhdistykset | Jäsenille | Medianurkka | Hae

Yhteystiedot ja piirihallitus

Puheenjohtajana toimii Salli Tiainen.

Pohjois-Savon piirihallitus vuonna 2022

Piirihallitukseen kuuluu  puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen (suluissa). Jäsenet ja varajäsenet ovat paikallisyhdistysten valitsemia keskuudestaan. 

 

Y h t e y s t i e d o t:

puheenjohtaja
S a l l i  T i a i n e n
p. 040 8451456
salli.tiainen(at)netti.fi 

sihteeri   ei vielä valittu

                                                                       

varapuheenjohtaja 
M e r j a   K a u p p i n e n                                                                     p.045-2725144                                                                                      kaupmer(at)gmail.com                                                               

rahastonhoitaja
A r j a  K o p o n e n 

p. 040-5798962
arjakoponen52(at)gmail.com

tiedotuksen yhteyshenkilö  
T u u l a   A i r a k s i n e n
p. 040-5840145

tuula.airaksinen(at)outlook.com                      

                

P i i r i h a l l i t u k s e n   j ä s e n e t ( suluissa varajäsenet)

Vuosille 2021-2022

Kuopio         Heikkinen Eero         (Ylkänen Maija)

Nilsiä            Airaksinen Tuula       (Iskanius Raija)

Siilinjärvi     Heiskanen Pekka       (Tirkkonen Pentti)

Suonenjoki   Kettunen Aino            (Ismo Laine)

Vuosille 2022-2023

Iisalmi           Kokkonen Anna-Maija (Laatikainen Kaisa)

Iisalmi           Kauppinen Merja          (Airaksinen Aune)

Karttula         Laitinen Erkki               (Huttunen Raija)

Kuopio           Taskinen Rauno             (Voutilainen Mikko)

Leppävirta      Koponen Arja               (Pesonen Markku)

Leppävirta      Laitinen Mikko             (Kosunen Pirkko)

           

Siirry katsomaan TÄSTÄ tietoa paikallisyhdistyksistä

 

 
 

Siirry ajankohtaisten aiheiden linkkeihin.