Kuopion Kristilliset Eläkeläiset ry

Eläkeläisiä laulamassa

* Kuopion yhdistys on perustettu 16.3.1977

* Teemme monipuolista yhteiskristillistä toimintaa yhdessä

*  Olemme KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry:n jäsen (ent.nimi. Kristillinen Eläkeliitto ry)

Seuraa ilmoitteluamme:

Kirkko ja koti- lehdessä

puheenjohtaja ja sihteeri
S a l l i  T i a i n e n
p. 040 8451456
salli.tiainen(at)netti.fi 

Taivaan Isä meitä kaikkia runsaasti siunatkoon!