Keinoja kaatumisen ehkäisemiseksi

8.5.2024

UKK-instituutilta löydät hyviä materiaaleja kaatumisriskin arvioimiseksi sekä keinoja kaatumisten ehkäisyyn

KaatumisSeula-hankkeessa on tuotettu helposti jaettavaa ja maksutonta materiaalia järjestö- ja yhdistystoimijoille.

Tarkistuslista kaatumisten vaaratekijöistä, joihin voi itse vaikuttaa

https://ukkinstituutti.fi/aineistot/tarkistuslista/

Kymmenen keinoa kaatumisten ehkäisyyn:

https://ukkinstituutti.fi/aineistot/10-keinoa-kaatumisten-ehkaisyyn/

Voit arvioida oman kaatumisvaarasi lomakkeen avulla

https://ukkinstituutti.fi/aineistot/kaatumisvaaran-itsearviointilomake-versio-1/

Lisätietoa kaatumisten ehkäisemisestä https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-jarjestotoimijoille/