Toiminta

KRELLI Kristilliset eläkeläiset ry on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on olla eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja sosiaalista turvallisuuttaan korostaen kristillistä elämänkatsomusta ja Jumalan sanaan perustuvan elämän kokonaisnäkemystä.
Toiminnan pääpaino on ikääntyvien henkisen vireyden, omatoimisuuden ja aktiivisuuden ylläpitäminen sekä lisääminen. 

KRELLIin kuuluu 4 piirijärjestöä ja 45 jäsenyhdistystä. Liitto ei kuulu minkään poliittisen puolueen, kirkkokunnan tai hengellisen liikkeen alaisuuteen. 

Sosiaali-​ ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa toimintaamme.

Edunvalvontaa toteutetaan Eläkeläisjärjestöjen etujärjestö EETU ryn kautta, jonka jäsenjärjestö liitto on. Piiri- ja kuntatasolla edunvalvontaa harjoitetaan vanhusneuvostojen ja vastaavien elimien puitteissa.  Voit lukea lisää EETU ry:stä TÄSTÄ 
 

Toiminta paikallisyhdistyksissä

Jäsenyhdistysten ja piirijärjestöjen toiminta sisältää monipuolista viikoittaista toimintaa. Yhdistykset järjestävät kerhoja, leirejä, retkiä, kursseja ja muuta virkistystoimintaa.  Voit tutustua yhdistyksiin ylävalikon kohdasta "Yhdistykset".

Yhdistyksissä toteutetaan ikääntyvien syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, joka tavoittaa myös jäsenistön ulkopuoliset. Tällaisia ovat mm. lähimmäispalvelu, hoivakoti- ja palvelukotivierailut ja yhdistyksen kuorovierailut.

Vapaaehtoinen lähimmäistyö on tärkeä osa yhdistystemme jäsenten toimintaa. Vapaaehtoistyötä tehdään kanssaihmisten auttamiseksi ja hyvän mielen ja virkistyksen tuomiseksi ikäihmisille, vanhainkotien sekä sairaaloiden asukkaille ja muille yksinäisille eläkeläisille. Lähimmäispalvelut kirjataan lähimmäispalvelukorttiin.
Vuonna 2023 lähimmäispalvelua teki 525 jäsentä, joilla yhteensä 61 454 lähimmäispalvelukertaa.

Kannustamme jäseniämme liikkumaan ja liikuntasuorituksia kirjataan aktiivisesti liikuntakortteihin. Iloa liikkeellä-teemavuoden 2023 aikana kirjattiin aktiivisesti liikuntasuorituksia, yhteensä 706 jäsentä, joille kertyi 323 365 liikuntakertaa. Yhdistykset järjestävät myös liikuntatilaisuuksia, joissa pääsee liikkumaan yhdessä. Vuonna 2023 liikuntatilaisuuksia järjestettiin yhteensä 139.