Radio-ohjelmat

Mukana menossa -ohjelmissa pääset kuulemaan ikäihmisiä koskettavista asioista ja KRELLIn toiminnasta. Ohjelmat on toimittanut Päivi Kyyrö.

Digipalveluiden lisääntyminen huolestuttaa

  • Digipalvelut aiheuttavat ahdistusta etenkin iäkkäille muistisairaille. Perinteistä asiakaspalvelua kasvotusten tarvitaan yhä. Maila Mustonen on Joensuun KRELLI Kristilliset Eläkeläiset varapuheenjohtaja ja tekee vapaaehtoistyötä avustaen iäkkäitä muistisairaita. Hän on huolissaan digipalveluiden lisääntymisestä. Ohjelma on lähetetty radiosta 29.11.2023

Mikä on huoli-ilmoitus?

  • Mukana menossa -ohjelmassa käsitellään huoli-ilmoitusta ja ikäihmisten kaltoinkohtelua. Millaista kaltoinkohtelua voi ilmetä kodeissa? Mikä huoli-ilmoitus on ja milloin sellainen olisi aiheellista tehdä? Päivi Kyyrön haastateltavana on erityisasiantuntija Päivi Tiittula VALLI ry:stä. Ohjelma on lähetetty radiosta 28.11.2023

Toteutuvatko ikäihmisten ihmisoikeudet?

  • Pitäisikö ikäihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta olla huolissaan? Suomessa on 1,6 miljoonaa eläkkeensaajaa. Huomisen kynnyksellä -kyselytutkimuksesta selvisi, että ikäihmiset kokevat, että yhteiskunnassa on paljon ikään perustuvaa syrjintää. Tarvittaisiinko erillinen ikäihmisten oikeuksien sopimus? Päivi Kyyrön haastateltavana on Kansallisen senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Ohjelma on lähetetty radiosta 14.11.2023

Mikä on vakaumustahto?

  • Uskonnonvapaus ja oman uskonnon harjoittaminen kuuluvat jokaisen ihmisen perus- ja ihmisoikeuksiin. Mikä on vakaumustahto ja miten sen avulla voi pitää huolta siitä, että oma usko ja vakaumus huomioidaan vielä silloinkin, kun itse ei pysty omaa tahtoaan ilmaisemaan. Päivi Kyyrön haastateltavana diakoni Riikka Karinto. Ohjelma on lähetetty radiosta 15.11.2023

Työeläkejärjestelmän uudistaminen

  • Työeläkejärjestelmän uudistaminen on osa pääministeri Orpon hallitusohjelmaa. Kuuden eläkeläisjärjestön muodostama EETUry listasi kahdeksan tavoitetta työeläkejärjestelmän uudistamiseen. Mukana menossa -ohjelmassa kysellään millaisia asioita olisi nyt erityisen tärkeä ottaa huomioon eläkejärjestelmän uudistamisessa. Päivi Kyyrön haastateltavana EETU ryn hallituksen puheenjohtaja Raimo Ikonen. Ohjelma on lähetetty radiosta 22.11.2023